Mateřská škola Záchlumí

mateřské škole zabezpečujeme předškolní výchovu . Ve školní jídelně zabezpečujeme stravování žáků a zaměstnanců školy. Organizuje mimoškolní výlety zájezdy, sběr druhotných surovin a léčivých bylin a pitný režim. Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám – OPVK.

 

zápis_do_ms

Na Tři krále jsme byli koledovat v základní škole.

IMG_7670 IMG_7672

 

IMG_7676

IMG_7686

IMG_7684