Nejkrásnější vánoční dárek

Nejkrásnější vánoční dárek

Začátkem letních prázdnin jsme zažádali pro mateřskou školu v dotačním titulu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách v Plzeňském kraji v roce 2015“   o získání dotace  pro zakoupení vybavení naší mateřské školy – Polikarpovy stavebnice.  Poskytovatelem těchto dotací je MŠMT a Plzeňský kraj a naše školka získala na podporu polytechnické výchovy částku 22 791,- Kč.  A tak na děti pod vánočním stromečkem mohl čekat velký dárek – Polikarpova stavebnice o velikosti 162 komponentů. Díky variabilitě komponentů stavebnice je možno ji využít po celý den v MŠ. V ranních hodinách ji děti mohou využívat při svých námětových hrách – např. na obchod, na domácnost, na vlak., mohou si z ní postavit domeček, hrad i pojízdné auto s vozíky. Při řízené činnosti s dětmi ji pak můžeme využít jako cvičební pomůcku, která se pak přestavbou může přeměnit třeba na divadlo. A diváci pak mohou ostatní komponenty využít jako sedací nábytek. Děti si tak společně s touto stavebnicí rozvíjí celou řadu vlastností a  schopností. Díky svým konstrukcím si děti procvičují logické myšlení a zdokonaluje se jejich prostorová orientace, objevují smysl pro estetiku a nachází možnost jak ztvárnit svoji představu. Budují si základní poznatky, že pokud chceme něco mít, je nutno danou věc vyrobit a vynaložit snahu o zbudování nějakého vlastního díla.  Děti si stavbou trénují hrubou motoriku, haptiku, paměť i postřeh a zároveň rozvíjí i slovní zásobu. Hledají možnosti ztvárnění, hledají pomoc při konstrukci a tak rozvíjí své sociální vztahy vzájemnou spoluprácí. A co nejvíce nám stavebnice přinese – možnost hry, která je nedílnou součástí správného vývoje dítěte a jeho radostí a poznáním.

Polikarpova stavebniceweb