Nejkrásnější vánoční dárek

Začátkem letních prázdnin jsme zažádali pro mateřskou školu v dotačním titulu „Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách v Plzeňském kraji v roce 2015“   o získání dotace  pro zakoupení vybavení naší mateřské školy – Polikarpovy stavebnice.  Poskytovatelem těchto dotací je MŠMT a Plzeňský kraj a naše školka získala na podporu polytechnické výchovy částku 22 791,- Kč.  A tak na děti pod vánočním stromečkem mohl čekat velký dárek – Polikarpova stavebnice o velikosti 162 komponentů. Díky variabilitě komponentů stavebnice je možno ji využít po celý den v MŠ. V ranních hodinách ji děti mohou využívat při svých námětových hrách – např. na obchod, na domácnost, na vlak., mohou si z ní postavit domeček, hrad i pojízdné auto s vozíky. Při řízené činnosti s dětmi ji pak můžeme využít jako cvičební pomůcku, která se pak přestavbou může přeměnit třeba na divadlo. A diváci pak mohou ostatní komponenty využít jako sedací nábytek. Děti si tak společně s touto stavebnicí rozvíjí celou řadu vlastností a  schopností. Díky svým konstrukcím si děti procvičují logické myšlení a zdokonaluje se jejich prostorová orientace, objevují smysl pro estetiku a nachází možnost jak ztvárnit svoji představu. Budují si základní poznatky, že pokud chceme něco mít, je nutno danou věc vyrobit a vynaložit snahu o zbudování nějakého vlastního díla.  Děti si stavbou trénují hrubou motoriku, haptiku, paměť i postřeh a zároveň rozvíjí i slovní zásobu. Hledají možnosti ztvárnění, hledají pomoc při konstrukci a tak rozvíjí své sociální vztahy vzájemnou spoluprácí. A co nejvíce nám stavebnice přinese – možnost hry, která je nedílnou součástí správného vývoje dítěte a jeho radostí a poznáním.

Polikarpova stavebniceweb

 

Nejkrásnější vánoční dárek

Souhlasím s používáním cookie. Klikněte pro více informací ZDE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close