Hledáte kmenovou školu? Školu, která Vám dá podporu a provede Vás vzděláváním společně s Vaším dítětem.

Tato forma vzdělávání je vhodná pro:

  • Rodiny, které pobývají dlouhodobě v zahraničí a děti tam nenavštěvují povinnou školní docházku
  • Děti, které potřebují prostor pro rozvíjení výjimečného talentu v určité oblasti
  • Děti, které z důvodu handicapu či zdravotních důvodů nemohou pravidelně navštěvovat školu
  • Děti, které se vzdělávají v komunitních školách či skupinách

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče. Děti pravidelně dochází do kmenové školy k přezkoušení. Rodiče mají možnost konzultovat v průběhu celého školního roku vzdělávání svých dětí s učitelem.

Podmínky přijetí na individuální vzdělávání

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. Především v Pedagogicko-psychologických poradnách bývají delší čekací lhůty.

Přezkoušení a hodnocení

Přezkoušení probíhá formou portfolia z předmětů – Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk., Prvouka/Přírodověda, Vlastivěda, výchovné předměty.

Přezkoušení je možné absolvovat prezenčně minimálně jednou za pololetí.  Dle dohody se k přezkoušení dostaví ve stanovený čas žák se svým zákonným zástupcem. Přezkoušení je vhodné vnímat jako možnost prezentace uplynulého pololetí. Dítě by mělo být aktivně zapojeno do přípravy materiálů k přezkoušení. Není nutné, abyste vozili k přezkoušení učebnice, podkladem budou dětské výtvarné práce, pracovní sešity, rodinné deníky, fotodokumentace, výrobky a další materiály vytvořené dítětem. Vše je součástí portfolia dítěte, ve škole nic neodevzdáváte, vše je určeno pouze k nahlédnutí.

Výsledné hodnocení žáka na vysvědčení se bude odvíjet od návrhu hodnocení rodiče (vzdělavatele), který celé pololetí dítě připravuje, učí i hodnotí a také na pohledu
zkoušejícího. Naším cílem je všechny naše žáky motivovat ke vzdělávání a vést je k osobním úspěchům.

Hodnotíme žáky za to, co umí, ne za to, co neumí.

Souhlasím s používáním cookie. Klikněte pro více informací ZDE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close