Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku naší ZŠ proběhne 28.4.2022 v budově školy. Ve výjimečných případech se lze domluvit na náhradním termínu s ředitelkou školy.

K zápisu je nutné přinést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců pas, povolení k pobytu – vyjma členy EU)
 • Vyplněná žádost o přijetí
 • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Rodič může požádat o odklad školní docházky pro své dítě, pokud usoudí, že dítě dosud není tělesně či duševně dostatečně vyspělé. V tomto případě je potřeba doložit:

 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel školy pak začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok. (§37 odst. 1 školského zákona v platném znění).

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

 1. Dítě, jehož trvalý pobyt je ve školském obvodu Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o.
 2. Tyto obvody jsou určeny na základě obecně závazné vyhlášky.
 3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Základní školu Záchlumí, okres Tachov, p.o.
 4. Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
 5. Ostatní děti, pokud není naplněna kapacita školy.

Každému uchazeči je při zápisu přiděleno registrační číslo.

 • Pomocí registračních čísel bude následně zveřejněn Seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě v budově školy.

Výsledky budou oznámeny do 30 dnů ode dne zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není písemně doručováno, bude k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy do 30ti dnů od podání žádosti. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně.

S případnými dotazy se se můžete kdykoli obrátit na výše uvedený telefonní kontakt.

Za kolektiv ZŠ                                                                

Mgr. Iveta Chabrová, ředitelka školy

Souhlasím s používáním cookie. Klikněte pro více informací ZDE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close