Přípravný ročník pro školním rok 2022/2023

Přípravná třída bude otevřena při naplnění minimálního počtu 10 dětí. Její kapacita je omezena.

Předpokladem přijetí je: 

vyplněná žádost zákonného zástupce

doporučení školského poradenského zařízení

Přípravná třída je zřizována pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V případě množství žádostí překračující kapacity maximálního počtu dětí v přípravné třídě (15) budou uchazeči přijímáni dle následujících kritérií:

Kritéria pro přijetí do přípravného ročníku ve školním roce 2022/2023

  1. Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  2. Dítě, jemuž byl povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
  3. Dítě, které bude ve školním roce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Každému uchazeči je při zápisu přiděleno registrační číslo.

  • Pomocí registračních čísel bude následně zveřejněn Seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není písemně doručováno, bude k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy do 30ti dnů od podání žádosti.

Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně.

Za ZŠ Mgr. Iveta Chabrová, ředitelka školy

Souhlasím s používáním cookie. Klikněte pro více informací ZDE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close