Z naší školy.

V novém roce a s novým elánem jsme se pustili do učení a do dalších školních aktivit.
V hodinách čtení se dětem dostaly do rukou nové knihy, které škole věnovali manželé Voříškovi. Tímto vám, vážení Voříškovi, děkujeme. Mimočítanková četba se dětem opravdu líbí.
První lednový týden navštívili školu „školkáčci“ z MŠ s koledou „Tří králů“. Za pěkné pásmo básniček byli odměněni výrobky, které připravili žáci ZŠ a balíčkem plným dobrot.

koleda_tří_králů

 

28. 1. proběhl „Den otevřených dveří”.

Pozvali jsme předškoláky a jejich rodiče, aby si prohlédli školu, vybavení učeben, práce žáků. Měli možnost vidět své děti jak si počínají při plnění různých úkolů a v neposlední řadě pohovořit s učitelkami ZŠ. Celou akci zahájili žáci 3., 4. a 5. třídy loutkovým divadlem.  Nacvičili a zahráli svým mladším kamarádům bajku „O vráně a sýru“.
Půlroční snažení žáků bylo ohodnoceno pololetním vysvědčením a následovaly jednodenní pololetní prázdniny.
V únoru přišli předškoláčci znovu, tentokrát předvést své znalosti, šikovnost, zručnost a statečnost naostro.  Zápisem je provázely dvě princezny ze ZŠ. Přišlo 6 dětí. Na 5 z nich se budeme těšit v září a jednomu chlapci byla odložena školní docházka.

zápis_do_zš
V polovině února nás navštívil pan Pohoda z karlovarského divadla a zahrál dětem pohádku „O kůzlátkách“. Všem se moc líbila.

Zápis do MŠ.

V mateřské školce se začal připravovat zápis dětí do nového školního roku, který úspěšně proběhl 26. 3. 2015. Paní ředitelka společně s kolegyněmi z MŠ zapsala 16 nových dětí. Bohužel kapacita naší mateřské školky pro tento počet nových uchazečů je nedostatečná.
Pokud se zmiňujeme o naší MŠ nesmíme zapomenout poděkovat manželům Štempecovým, kteří darovali našim dětem hračky pod vánoční stromeček.

zápis _do_mš

Zimní téma se objevovalo ve všech předmětech. Nácvik Grónské písničky dal vznik soutěži o nejzdařilejší vybarvení obrázku eskymáka. Hlasovali jsme všichni a vítězný obrázek patřil Sáře Křížové.
Když se dětem kreslení a malování tolik dařilo, zapojili jsme se i do výtvarné soutěže „Podmořský svět očima dětí“, kterou vyhlásilo Muzeum Českého lesa v Tachově.

A už je tady březen.

Děti při pracovních činnostech vyrobily svým maminkám, tetám, sousedkám, babičkám… přáníčka k MDŽ, která byla předána na jejich oslavě.
Paní ředitelka k nám do školy pozvala budoucí stomatoložku, která nám promítla pohádkovou prezentaci na téma „Jak se mám starat o své zoubky“. Nyní už všichni víme jak na to.
Po jarních prázdninách se žáci těšili na „Talentshow“. Připravili si pěkná hudební či taneční vystoupení, sólová nebo ve dvojicích. Opět se hlasovalo.
1. místo Zuzana Klímová a Andulka Peštová za tanec
2. místo Helenka Peštová za tanec
3. místo Vanesa Londová a Sára Křížová za zpěv a Kačenka Švarcová za tanec
Odměnou vítězům byly vstupenky do bazénu v Konstantinových Lázních a poukaz na pizzu.

talent_show_zš

Školní družina.

Nesmíme zapomenout na práci našich dětí ve školní družině. Ve svém volném čase připravily pěkná přáníčka a krátký program pro naše důchodce.
24.3.  žáci 3. a 4. ročníku vyjeli do tachovského bazénu a zahájili plavecký výcvik. V letošním roce jsou všichni spokojeni a děti si to každé úterý moc v bazénu užívají.
Jednoho dne, nás čekalo překvapení. Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku proběhla výuka pravidel a bezpečnosti silničního provozu pod záštitou „BESIP“. Celý den se jim věnoval pan Končický z Tachova. Praktické dovednosti při jízdě na kole si děti vyzkouší až za pěkného počasí.

Příprava na Velikonoce.

Poslední březnový týden byl už ve znamení blížících se Velikonoc.  Projekt „Barevný týden“ v sobě ukrýval velikonoční témata, která byla zpracována napříč všemi předměty. Nechybělo ani soutěžení a tvoření. Velikonoce jsme ukončili slavnostně prostřeným stolem při úterní velké přestávce a povídáním. Každý se chtěl podělit o své zážitky z pomlázky.
V tomto týdnu jsme si také zahráli na básníky a zde si můžete přečíst dvě vybrané básně.

kolektiv učitelek ZŠ

                  Jaro                                                                          Jaro
Vanesa Londová                                                         Jan Machala
Jaro, jaro už je tady,                                            Na jaře zelená se travička
kvítí voní ze zahrady.                                           a v ní kvete a voní kytička.
Včelky na květ sedají,                                          okolo včelka letí,
šťávičku z nich sbírají.                                         vidí spoustu dětí.
Zelená se travička,                                                všude je jich jako smetí.
pase se na ní kravička.
Hurá, děti pojďte ven,
Sluníčko svítí celý den.
                                                                                                
                                                  velikonocežluté_úterý                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlasím s používáním cookie. Klikněte pro více informací ZDE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close